شرایط خرید از قسطی آنلاین

پیش پرداخت

پیش پرداخت

تا مبالغ 7 میلیون تومان باید حداقل یک سوم مبلغ را پرداخت کنید،بالای 7 میلیون تومان نصف پیش پرداخت و مبالغ بالای 20 میلیون حداقل پیش پرداخت 60 درصد می باشد.

*توجه: این مبالغ حداقل می باشد و شما می توانید مبالغ بیشتری هم وارد کنید.

پیش پرداخت
اقساط

اقساط

اقساط از 3 تا 12 ماه با کارمزد فقط 3.5 درصد روی مانده مبلغ می باشد.

*باز پرداخت اقساط فقط با چک آزاد و کارمندی مقدور است*

اقساط
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

شما ابتدا باید فرم اقساط در سایت قسطی آنلاین هنگام خرید را پر کنید.در نظر داشته باشید اطلاعات رو درست و کامل وارد کنید ،تمامی اطلاعات وارد شده  استعلام گرفته می شود و اگر اطلاعاتی مثل آدرس منزل ،شغل،شماره حساب و اطلاعات دو نفر از نزدیکان…. اشتباه وارد شده باشد وجه شما برگشت داده می شود و فاکتور صادر شده لغو می گردد !!!

مدارک لازم برای خرید با چک آزاد:

-پرینت 6 ماهه حساب با مهر بانک

-کپی کارت ملی

-کپی شناسنامه

-آخرین برگ قبض(آب،برق یا گاز) پرداختی یا اجاره نامه یا سند

مدارک لازم برای خرید با چک کارمندی:

-آخرین برگ فیش حقوقی

– کپی کارت ملی

-کپی شناسنامه

-آخرین برگ قبض(آب،برق یا گاز) پرداختی یا اجاره نامه یا سند

مدارک مورد نیاز
تحویل کالا

تحویل کالا

بعد از تایید اطلاعات وارد شده و تحویل چک های پرداختی به قسطی آنلاین کالا برای شما ارسال می گردد .

تحویل کالا
پیش پرداخت

پیش پرداخت

تا مبالغ 7 میلیون تومان باید حداقل یک سوم مبلغ را پرداخت کنید،بالای 7 میلیون تومان نصف پیش پرداخت و مبالغ بالای 20 میلیون حداقل پیش پرداخت 60 درصد می باشد.

*توجه: این مبالغ حداقل می باشد و شما می توانید مبالغ بیشتری هم وارد کنید.

پیش پرداخت
اقساط

اقساط

اقساط از 3 تا 12 ماه با کارمزد فقط 3.5 درصد روی مانده مبلغ می باشد.

*باز پرداخت اقساط فقط با چک آزاد و کارمندی مقدور است*

اقساط
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

شما ابتدا باید فرم اقساط در سایت قسطی آنلاین هنگام خرید را پر کنید.در نظر داشته باشید اطلاعات رو درست و کامل وارد کنید ،تمامی اطلاعات وارد شده  استعلام گرفته می شود و اگر اطلاعاتی مثل آدرس منزل ،شغل،شماره حساب و اطلاعات دو نفر از نزدیکان…. اشتباه وارد شده باشد وجه شما برگشت داده می شود و فاکتور صادر شده لغو می گردد !!!

مدارک لازم برای خرید با چک آزاد:

-پرینت 6 ماهه حساب با مهر بانک

-کپی کارت ملی

-کپی شناسنامه

-آخرین برگ قبض(آب،برق یا گاز) پرداختی یا اجاره نامه یا سند

مدارک لازم برای خرید با چک کارمندی:

-آخرین برگ فیش حقوقی

– کپی کارت ملی

-کپی شناسنامه

-آخرین برگ قبض(آب،برق یا گاز) پرداختی یا اجاره نامه یا سند

مدارک مورد نیاز
تحویل کالا

تحویل کالا

بعد از تایید اطلاعات وارد شده و تحویل چک های پرداختی به قسطی آنلاین کالا برای شما ارسال می گردد .

تحویل کالا
پیش پرداخت

پیش پرداخت

تا مبالغ 7 میلیون تومان باید حداقل یک سوم مبلغ را پرداخت کنید،بالای 7 میلیون تومان نصف پیش پرداخت و مبالغ بالای 20 میلیون حداقل پیش پرداخت 60 درصد می باشد.

*توجه: این مبالغ حداقل می باشد و شما می توانید مبالغ بیشتری هم وارد کنید.

پیش پرداخت
اقساط

اقساط

اقساط از 3 تا 12 ماه با کارمزد فقط 3.5 درصد روی مانده مبلغ می باشد.

*باز پرداخت اقساط فقط با چک آزاد و کارمندی مقدور است*

اقساط
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز

شما ابتدا باید فرم اقساط در سایت قسطی آنلاین هنگام خرید را پر کنید.در نظر داشته باشید اطلاعات رو درست و کامل وارد کنید ،تمامی اطلاعات وارد شده  استعلام گرفته می شود و اگر اطلاعاتی مثل آدرس منزل ،شغل،شماره حساب و اطلاعات دو نفر از نزدیکان…. اشتباه وارد شده باشد وجه شما برگشت داده می شود و فاکتور صادر شده لغو می گردد !!!

مدارک لازم برای خرید با چک آزاد:

-پرینت 6 ماهه حساب با مهر بانک

-کپی کارت ملی

-کپی شناسنامه

-آخرین برگ قبض(آب،برق یا گاز) پرداختی یا اجاره نامه یا سند

مدارک لازم برای خرید با چک کارمندی:

-آخرین برگ فیش حقوقی

– کپی کارت ملی

-کپی شناسنامه

-آخرین برگ قبض(آب،برق یا گاز) پرداختی یا اجاره نامه یا سند

مدارک مورد نیاز
تحویل کالا

تحویل کالا

بعد از تایید اطلاعات وارد شده و تحویل چک های پرداختی به قسطی آنلاین کالا برای شما ارسال می گردد .

تحویل کالا