ابتدا محصول مورد نظر را انتخاب نموده و وارد صفحه محصول شوید

سپس رنگ مورد نظر محصول خود را که در قسمت 1 مشخص شده انتخاب نمایید و بر روی دکمه (خرید نقدی + تخفیف) که در قسمت 2 مشخص شده کلیک کنید.

شما میتوانید به دو روش وارد سبد خرید و اقدام به پرداخت نمایید.

روش اول

بر روی مشاهده سبد خرید که در قسمت 1 مشخص شده کلیک کنید و وارد سبد خرید خود شوید.

روش دوم

بر روی آیکون سبد خرید که در قسمت 2 مشخص شده کلیک کنید تا وارد سبد خرید شوید.

 

در برگه سبد خرید شما میتوانید از قسمت 1 (کد تخفیف) خود را وارد کرده و (اعمال کوپن) را که در قسمت 2 مشخص شده کلیک کنید.

سپس بر روی دکمه (ادامه جهت تسویه حساب) که در قسمت 3 مشخص شده کلیک کنید.

در صفحه تسویه حساب شما باید اطلاعات خواسته شده را وارد کرده و بر روی دکمه مرحله بعد که در قسمت 1 مشخص شده کلیک کنید.

در این مرحله شما ابتدا باید تیک قسمت قبول شرایط و مقررات قسطی آنلاین را زده(انتخاب این گذینه به منزله قبول تمام شرایط قسطی آنلاین می باشد)

و بعد بر روی (تکمیل سفارش) که در قسمت 2 مشخص شده کلیک کنید.

در کادر نمایش داده شده بر روی (پرداخت) که در قسمت 1 مشخص شده کلیک کنید.

در این قسمت به صفحه پرداخت بانک هدایت خواهید شد و می توانید اقدام به پرداخت آنلاین کنید.